Oudervereniging

Aan iedere school van S.K.O. Het Groene Lint is een Oudervereniging verbonden. Alle ouders van de leerlingen van de school worden geacht lid te zijn van de Oudervereniging, tenzij zij schriftelijk aangeven dit niet te wensen.

Het bestuur van deze Oudervereniging heet Ouderraad en bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. Deze leden van de Ouderraad worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden.

Ouders die zitting hebben in de Medezeggenschapsraad of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen geen zitting hebben in de Ouderraad.

De geldmiddelen van de Oudervereniging bestaan uit de contributies van de leden.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl