Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Wat doet de inspectie

Kort gezegd beoordeelt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet de inspectie door onder andere op de scholen een onderzoek te houden. Hieronder staat waarom ze dat doen en hoe ze dat doen.

Inzicht in de kwaliteit van het onderwijs

Onderwijs van hoge kwaliteit is van onschatbare waarde als investering in mensen en daarmee in de samenleving. Daarom is er behoefte aan een goed werkend onderwijssysteem. Het vertrouwen in het functioneren van dat systeem groeit als iedereen helder zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. De vraag van ouders, leerlingen en studenten naar informatie over die kwaliteit en naar inzicht in de keuzes en resultaten van individuele scholen is sterk toegenomen.

Meer autonomie van de scholen

De groeiende behoefte naar inzicht in kwaliteit valt samen met een trend die al een aantal jaren in het onderwijs zichtbaar is: minder overheidsregels, meer ruimte voor eigen beleid en verantwoordelijkheid van scholen. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe wet die op 1 september 2002 van kracht is geworden: de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

De Wet op het onderwijstoezicht (WOT)

In de WOT staat dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs; dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie zal in haar toezicht daarbij zoveel mogelijk aansluiten. Wij stimuleren scholen om op eigen kracht de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen.

De organisatie

De inspectie voert haar toezicht vanuit zeven kantoren verspreid over Nederland uit. Het hoogste orgaan van de inspectie is de Inspectieraad die in kantoor Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, mevrouw mr. drs. C. Kervezee. De Inspectieraad bestaat, naast de Inspecteur-Generaal, uit drie hoofdinspecteurs en de directeur bedrijfsvoering. Er werken ongeveer 550 mensen bij de inspectie waarvan circa 250 inspecteurs.

Meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl