Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Vanaf augustus 2006 is het lumpsumsysteem in het basisonderwijs in werking getreden. jaarlijks dient het bevoegd gezag de jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juli gereed te hebben. De jaarrekening is openbaar.

Bestuursverslag 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2009

Jaarrekening 2008

Jaarrekening 2007

Jaarrekening 2006

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl