Jaarrekeningen/bestuursverslag

Vanaf augustus 2006 is het lumpsumsysteem in het basisonderwijs in werking getreden. jaarlijks dient het bevoegd gezag de jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juli gereed te hebben. De jaarrekening is openbaar. Jaarverslag 2...

Lees verder

Inspectieverslagen

klik hier voor het meest recente inspectieverslag

Lees verder

Schoolplan bibliotheek

Schoolplan bibliotheek

Hier staan de documenten die relevant zijn voor de schoolplannen 2023-2027. evenredige vertegenwoordiging sponsorbeleid Privacy regelement Duurzame inzetbaarheid Gesprekkencyclus  ...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl